Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog? Har passerat

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30 J2

Talare: Marcin de Kaminski, Martin Nihlgård, Mona Nechma
Moderator: Cornelia Johansson

Vi vill med detta seminarium ytterligare belysa vad som måste göras inom det civila samhället. Är det en ökad dialog inom civilsamhället kring hur vi gemensamt ska arbeta med problematiken som behövs? Eller behöver vi nya strategier mot de som hatar och hotar? Kan konsekvensen av det rådande samtalsklimatet bli att vi mer och mer kommer att sluta oss inåt? Bör vi bli bättre på att hjälpas åt eller är det upp till varje organisation inom det civila samhället? Och framför allt, vilket stöd finns det att få för de som drabbas?


Arrangör(er)

Sensus och Brottsofferjouren

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Shrinking space, Metod

Föreläsare

Marcin de Kaminski Talare

Chef för säkerhet och innovation, Civil Rights Defenders,

Profilbild för Martin Nihlgård

Martin Nihlgård Talare

IM

Generalsekreterare IM - Individuell Människohjälp

Profilbild för Mona Nechma

Mona Nechma TalareUtställare

LSU Sveriges ungdomsorganisationer

Projektledare för projektet Hat & Hot och för utbildningen Ung Med Makt, LSU

Profilbild för Cornelia Johansson

Cornelia Johansson Moderator

Brottsofferjouren Sverige

Verksamhetsutvecklare barn och unga, ansvarig för arbetet om hat och demokratibrott, Brottsofferjouren Sverige