Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30

Talare: Marcin de Kamanski, Mona Nechma, Nadim Ghazale
Moderator: Cornelia Johansson

Vi vill med detta seminarium ytterligare belysa vad som måste göras inom det civila samhället. Är det en ökad dialog inom civilsamhället kring hur vi gemensamt ska arbeta med problematiken som behövs? Eller behöver vi nya strategier mot de som hatar och hotar? Kan konsekvensen av det rådande samtalsklimatet bli att vi mer och mer kommer att sluta oss inåt? Bör vi bli bättre på att hjälpas åt eller är det upp till varje organisation inom det civila samhället? Och framför allt, vilket stöd finns det att få för de som drabbas?


Arrangör(er)

Sensus och Brottsofferjouren

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Media

Språk

Svenska

Föreläsare

Marcin de Kamanski Talare

Chef för säkerhet och innovation, Civil Rights Defenders,

Mona Nechma Talare

Projektledare för projektet Hat & Hot och för utbildningen Ung Med Makt, LSU

Nadim Ghazale Talare

Kommunpolis i Borås, samhällsdebattör och föreläsare

Cornelia Johansson Moderator

Verksamhetsutvecklare barn och unga, ansvarig för arbetet om hat och demokratibrott, Brottsofferjouren Sverige