Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Ställ krav vid upphandling för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter Passed

Tuesday December 7, 2021 13:30 - 14:00 Globala scenen

Lecturers: Ellionor Triay Stömvall, Lisa Sennström

Varje år köper Sveriges offentliga sektor in varor och tjänster för ca 800 miljarder. Många av de varor som köps in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns stora hållbarhetsrisker. Offentlig sektor har därför en viktig roll att genom sina inköp förhindra brott mot mänskliga rättigheter i globala leveranskedjor. 

Vi presenterar vår nya digitala tjänst som underlättar för upphandlande organisationer att identifiera i vilka leveranskedjor det finns risk för brott mot mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsrisker.

 I vår tjänst får upphandlande organisationer rekommendationer om hur de identifierade riskerna kan motverkas vid upphandling, exempelvis vilka krav som kan ställas för att säkerställa att företag som levererar till offentlig sektor har ett effektivt system för att hantera riskerna. Informationen kan användas inför en upphandling för att kunna fastställa vilka krav och villkor som är relevanta att ställa i upphandlingen. Informationen kan också vara ett viktigt stöd vid uppföljning.

Organizer

Upphandlingsmyndigheten

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Näringsliv, Media

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Metod, Global utveckling

Lecturers

Ellionor Triay Stömvall Lecturer

Upphandlingsmyndigheten

ansvarig social hållbarhet, Upphandlingsmyndigheten

Lisa Sennström Lecturer

Upphandlingsmyndigheten

upphandlingsjurist på hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten