Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Hur kan vi skydda demokratin mot populism?

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen

Paneldeltagare: Anders L Pettersson, Joakim Nergelius, Stellan Gärde

I Sverige råder i nuläget stor enighet om de grundläggande värderingar som kommer till uttryck i vår regeringsform. Garantin för att Sveriges statsskick även framgent är demokratiskt är att det föreligger såväl ett folkligt stöd som ett starkt skydd mot tillfälliga odemokratiska opinioner.  

Det finns skäl för att grundlagarna inte enkelt kan ändras. I flera länder i Europa finns det idag ett hot mot demokratiska statsskick och mänskliga rättigheter. 

Sverige är inte immunt mot auktoritära krafter av det slag som tagit makten i bland annat Ungern och Polen. Där bryts mot rättsstatliga principer genom en politisering av domstolsväsendet och en begränsning av det offentliga samtalet.  

Regeringsformens regler om demokrati och rättigheter har i dag ett svagt skydd. En enkel majoritet (51%) i riksdagen kan idag genom två beslut med ett mellanliggande extra val på bara 14 månader upphäva våra regler om demokrati och rättigheter. Andra viktiga lagar, exempelvis vallagen och budgetlagen kan ändras ännu lättare. 

Under detta seminarium beskrivs grundlagsskyddet för vår demokrati, de svagheter som möjliggör förändringar så att demokratiska värden inte längre genomsyrar Sverige och den pågående grundlagskommitténEn panel experter diskuterar därefter förslag på lösningar och lärdomar från andra länder. 

Arrangör(er)

Civil Rights Defenders & Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Teori

Föreläsare

Anders L Pettersson Paneldeltagare

Exekutiv chef, Civil Rights Defenders

Joakim Nergelius Paneldeltagare

Professor i Juridik, Örebro universitet

Stellan Gärde Paneldeltagare

ICJ- Svenska avdelningen av Internationella juristkomissionen