Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Vill vi ha fler visselblåsare?

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30

Moderatorer: Birgitta Niklasson, Joakim Berndtsson
Paneldeltagare: Anders Kompass, Hayaat Ibrahim, Jonas Attenius (s), Sven-Ove Hansson

Den 1 december 2021 förväntas EU:s visselblåsardirektiv bli svensk lag. Det innebär att myndigheter och företag blir skyldiga att inrätta en visselblåsarfunktion. Den nya lagstiftningen ska dels skydda de som anmäler missförhållanden mot trakasserier som kan innebära kränkningar av deras rättigheter. Dels gör skyddet för anmälare att det blir lättare att uppmärksamma, åtgärda och förhindra överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Skyddet för visselblåsare kan också öka väljarnas insyn i offentliga verksamheter, vilket är grundläggande för demokratin.

 

Med avstamp i den nya lagstiftningen kommer denna panel diskutera visselblåsarfunktioner i en svensk kontext och ställer frågor som: Kommer lagstiftningen ge önskat resultat? Vad kan vi göra på våra arbetsplatser för att visselblåsning inte behövs? Hur kan vi skapa ett arbetsklimat där det är naturligt att påtala brister och föreslå förbättringar?

Arrangör(er)

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Föreläsare

Birgitta Niklasson Moderator

Forskare, Göteborgs universitet

Joakim Berndtsson Moderator

Forskare, Göteborgs universitet

Anders Kompass Paneldeltagare

Ordförande IM, före detta diplomat och FN-tjänsteman

Hayaat Ibrahim Paneldeltagare

tf generalsekreterare, Institutet mot mutor, IMM

Jonas Attenius (s) Paneldeltagare

Oppositionsråd och gruppledare i kommunstyrelsen, Göteborgs kommun

Sven-Ove Hansson Paneldeltagare

Forskare, Kungliga Tekniska Högskolan