Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Women's and LGBTQI+ people's rights under attack in Poland

Women's and LGBTQI+ people's rights under attack in Poland Har passerat

Måndag 6 december 2021 15:30 - 16:30 Kongresshallen

Moderator: Katarina Bergehed
Paneldeltagare: Elżbieta Podleśna, Mikołaj Czerwiński, Weronika Smigielska

Ever since the Law and Justice Party won the election in Poland in 2015, attacks on the rights of women and LGBTQI people have increased. Repeated attempts have been made to restrict the right to abortion and sexuality education and information for young people. But massive protests have forced politicians to back down. Until now. What happens when the rule of law is dismantled and courts and the judiciary are used to violate people's rights instead of protecting them? And what does the situation look like for women and LGBTQI people when their rights continue to be attacked? 

---

Ända sedan Lag- och rättvisepartiet vann valet i Polen 2015 har attackerna mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter ökat. Upprepade försök har gjorts för att inskränka rätten till abort och sexualundervisning för unga, men massiva protester har tvingat politikerna att backa. Fram tills nu. 

Den 22 oktober 2020 kom den polska författningsdomstolens beslut om att abort vid allvarliga fosterskador strider mot grundlagen. Det är ett tydligt exempel på vad som kan hända när rättsstaten monteras ner och domstolar och rättsväsende används för att kränka människors rättigheter istället för att skydda dem. En hel värld bevittnade hur domstolens beslut utlöste de mest omfattande protesterna i Polen sedan kommunismens fall. 

I detta seminarium samtalar vi om situationen  i Polen idag och hur kvinnors och hbtqi-personers rättigheter fortsatt attackeras. 

Arrangör(er)

Amnesty International, Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Engelska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Jämställdhet

Föreläsare

Katarina Bergehed Moderator

Sakkunnig kvinnors och hbtqi-personers rättigheter, Amnesty Sverige

Elżbieta Podleśna Paneldeltagare

Ställdes inför rätta efter att ha avbildat jungfru Maria med en regnbågsgloria i protest mot homofobiska uttalanden

Mikołaj Czerwiński Paneldeltagare

Equal Treatment Coordinator, Amnesty International Poland

Weronika Smigielska Paneldeltagare

Kvinnorättsaktivist från Kvinnostrejken