Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Ett demokratiskt dilemma: Romers exkludering

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00

Att romer i så stor utsträckning exkluderas från olika arenor för inflytande och delaktighet är ett allvarligt demokratiskt dilemma. Vad behövs för att romers demokratiska och mänskliga rättigheter ska kunna säkerställas? Vad krävs för att uppnå den nationella strategin för romsk inkludering? Vilka goda exempel finns? Detta och mycket mer kommer samrådet för den nationella minoriteten romer i Göteborgs Stad diskutera tillsammans med inbjudna deltagare.

Arrangör(er)

Samrådet för den nationella minoriteten romer, Göteborgs Stad

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska