Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Ett demokratiskt dilemma: Romers exkludering Har passerat

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00 G2

Paneldeltagare: Angelina Dimiter-Taikon, India Mercedes Kwiek , Maria Nilsson, Mariya Voyvodova, Nina Miskovsky, Romeo Kwiek, Stefano Kuzhicovs

Att romer i så stor utsträckning exkluderas från olika arenor för inflytande och delaktighet är ett demokratiskt dilemma. Vad behövs för att romers demokratiska och mänskliga rättigheter ska kunna säkerställas? Vad krävs för att uppnå den nationella strategin för romsk inkludering? Vilka goda exempel finns? Detta och mycket mer kommer Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer diskutera tillsammans med inbjudna deltagare.

Arrangör(er)

Rådet för den nationella minoriteten romer Göteborgs Stad

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Minoriteter

Föreläsare

Angelina Dimiter-Taikon Paneldeltagare

Lärare och romsk aktivist

India Mercedes Kwiek Paneldeltagare

Maria Nilsson Paneldeltagare

Riksdagsledamot (L)

Mariya Voyvodova Paneldeltagare

Ledamot Kommunfullmäktige Göteborg (S)

Nina Miskovsky Paneldeltagare

Ledamot Kommunfullmäktige Göteborg (M)

Romeo Kwiek Paneldeltagare

Stefano Kuzhicovs Paneldeltagare