Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för 100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut? Har passerat

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen

Moderator: Anna Collins Falk
Paneldeltagare: Aida Badeli, Line Säll, Simona Mohamsson, Tomas Agnemo

I år uppmärksammar Sverige 100 år av demokrati eftersom det är 100 år sedan kvinnor för första gången fick delta i allmänna val. Men hur ser kvinnors möjligheter ut idag? Vilka är utmaningarna idag? Det finns tecken på att utvecklingen i Sverige när det gäller kvinnors representation i politiken har stannat av de senaste 25 åren, medan andra länder har haft en snabbare utveckling. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Det finns en bild av att unga generationen kommer att lösa jämställdheten, eller att tiden ska lösa problemet automatiskt. Men blir det så? Det krävs ett särskilt fokus på unga för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Internationellt har Generation Equality Forum mobiliserat unga och civilsamhället kring dessa frågor. I detta seminarium bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till samtal om kvinnors villkor i politiken i Sverige och internationellt. 

 

Medverkande:

Aida Badeli, språkrör för Grön Ungdom

Simona Mohamsson, Liberalerna, ordförande för Socialnämnd Hisingen i Göteborg

Tomas Agnemo, Advocacy Advisor, Plan International

Line Säll, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten

Moderator: Anna Collins Falk, internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten

Arrangör(er)

Jämställdhetsmyndigheten

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Jämställdhet

Föreläsare

Anna Collins Falk Moderator

Jämställdhetsmyndigheten

internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten

Aida Badeli Paneldeltagare

Miljöpartiet de gröna

språkrör för Grön Ungdom

Line Säll Paneldeltagare

Jämställdhetsmyndigheten

senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten

Simona Mohamsson Paneldeltagare

Liberalerna

Profilbild för Tomas Agnemo

Tomas Agnemo Paneldeltagare

Plan International Sverige

Advocacy Advisor, Plan International