Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?

Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 09:30 - 10:30 H2

Föreläsare: Ellen Lundkvist, Jeanette Sundhall, Yasmin Omar
Moderatorer: Charlie Arby, Linnea Englund, Rebecka Nilsson
Paneldeltagare: Fares Slimani, Sevval Karaduman

Ungas rätt att vara involverade och delaktiga i samhället tryggas genom bland annat lagstiftning, uppsatta mål och i styrdokument. Enligt regeringens ungdomspolitiska mål ska unga ha inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomar ska finnas med i samhällsbygget och deras kunskaper, erfarenheter och värderingar ska tas tillvara på. Samtidigt ser verkligheten annorlunda ut. Många unga upplever begränsade möjligheter att få inflytande och bristande återkoppling kan göra att unga inte känner sig delaktiga eller hörda. Vad är vuxnas roll och ansvar i att säkerställa att unga blir lyssnade till? Vad behöver göras? Och vilka förutsättningar och kunskaper behöver unga för att kunna bidra med sina perspektiv? 

Detta är en programpunkt som under hösten arbetas fram i en medskapande process tillsammans med unga personer knutna till inflytande-forum i Göteborgs stad eller till civilsamhället i Göteborg.

Arrangör(er)

Göteborgs stad

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Barn och unga, Metod

Föreläsare

Profilbild för Ellen Lundkvist

Ellen Lundkvist Föreläsare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Arbetar främst med den lokala ungdomsenkäten Lupp samt ungdomsperspektivet inom regional utveckling och landsbygdspolitik.

Profilbild för Jeanette Sundhall

Jeanette Sundhall Föreläsare

Göteborgs universitet

Profilbild för Yasmin Omar

Yasmin Omar Föreläsare

Yasmin Omar

Mitt namn är Yasmin Omar och är från Göteborg. Jag läser min första termin på Statsvetarprogrammet och driver min egen firma. Jag föreläser samt håller i workshops för unga och vuxna runt om i landet i syfte av att inspirera. Dessa föreläsningar handlar om att motivera till skrivande, ungt inflytande samt poesi. Dessutom, verkar jag som Regissör och Content Creator vid sidan av mina studier.

Charlie Arby Moderator

Linnea Englund Moderator

Rebecka Nilsson Moderator

Fares Slimani Paneldeltagare

Profilbild för Sevval Karaduman

Sevval Karaduman Paneldeltagare