Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige Passed

Tuesday December 7, 2021 14:00 - 15:00 G4

Moderator: Ulf Johansson Dahre
Panelists: Dennis Kronholm, Hanna Aili, Nina Tojzner

Den 1 januari 2019 infördes revideringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, bl a om utökad rättighet till information och inflytande. Särskilt fokus ligger på barns och ungas möjlighet till inflytande. Kommuner och regioner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för arbetet med minoriteter. Hur har delaktigheten och inflytandet utvecklats? Hur ser det ut idag? Ser vi ökad delaktighet av barn och unga tillhörande minoriteter?

Organizer

Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Barn och unga, Minoriteter

Lecturers

Ulf Johansson Dahre Moderator

Enskilda Högskolan Stockholm

docent och lektor i mänskliga rättigheter, Enskilda Hölgskolan Stockholm

Profile image for Dennis Kronholm

Dennis Kronholm Panelist

Samordnare för nationella minoriteter, Sigtuna kommun

Hanna Aili Panelist

Tornedalsfinska ungdomsförbundet, Met Nuoret

Tornedalfinska ungdomsförbundet

Nina Tojzner Panelist

Judiska Ungdomsförbundet

Judiska ungdomsförbundet