Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Från globala mål till regionala insatser

Från globala mål till regionala insatser Har passerat

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 R22-23

Föreläsare: Anna Jacobson, Annika Lindström, Georg Andren, Maria Franzén
Moderator: Paulina Sarbinowska

Västra Götalandsregionen har antagit nya hållbarhetsmål 2030 – för varje människa och för vår planet. De utgår från de globala målen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, utmaningar och påverkansmöjligheter. Mänskliga rättigheter och varje människas värdighet ska vara i centrum för Västra Götalandsregionens arbete och vår demokrati. Seminariet syftar till att diskutera och ge konkreta exempel på hur agendan får regionala konsekvenser och är en vägvisare för arbetet att inte lämna någon människa utanför.

Hur jobbar man som samhällsaktör med hållbarhet, på ett hållbart sätt egentligen? Länsstyrelsen, Anti-diskrimineringsbyrån Väst samt Västra Götalandsregionens Sjukhusen i väster och Koncernkontor delar med sig av sina erfarenheter från att gå från globala mål till regionala insatser.

Arrangör(er)

Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Metod

Föreläsare

Profilbild för Anna Jacobson

Anna Jacobson Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Enhetschef för avdelning social hållbarhet

Profilbild för Annika Lindström

Annika Lindström FöreläsareUtställare

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Verksamhetschef

Profilbild för Georg Andren

Georg Andren Föreläsare

Länsstyrelsen Värmland

Profilbild för Maria Franzén

Maria Franzén Föreläsare

Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i Väster

Verksamhetsutvecklare i Utvecklingsstaben på Sjukhusen i väster och samordnare för arbete med Agenda 2030

Profilbild för Paulina Sarbinowska

Paulina Sarbinowska Moderator

Västra Götalandsregionen

Kommunikatör och Regionutvecklare