Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Från globala mål till regionala insatser

Från globala mål till regionala insatser Passed

Tuesday December 7, 2021 14:00 - 15:00 R22-23

Lecturers: Anna Jacobson, Annika Lindström, Georg Andren, Maria Franzén
Moderator: Paulina Sarbinowska

Västra Götalandsregionen har antagit nya hållbarhetsmål 2030 – för varje människa och för vår planet. De utgår från de globala målen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, utmaningar och påverkansmöjligheter. Mänskliga rättigheter och varje människas värdighet ska vara i centrum för Västra Götalandsregionens arbete och vår demokrati. Seminariet syftar till att diskutera och ge konkreta exempel på hur agendan får regionala konsekvenser och är en vägvisare för arbetet att inte lämna någon människa utanför.

Hur jobbar man som samhällsaktör med hållbarhet, på ett hållbart sätt egentligen? Länsstyrelsen, Anti-diskrimineringsbyrån Väst samt Västra Götalandsregionens Sjukhusen i väster och Koncernkontor delar med sig av sina erfarenheter från att gå från globala mål till regionala insatser.

Organizer

Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Metod

Lecturers

Profile image for Anna Jacobson

Anna Jacobson Lecturer

Västra Götalandsregionen

Enhetschef för avdelning social hållbarhet

Profile image for Annika Lindström

Annika Lindström LecturerExhibitor

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Verksamhetschef

Profile image for Georg Andren

Georg Andren Lecturer

Länsstyrelsen Värmland

Profile image for Maria Franzén

Maria Franzén Lecturer

Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i Väster

Verksamhetsutvecklare i Utvecklingsstaben på Sjukhusen i väster och samordnare för arbete med Agenda 2030

Profile image for Paulina Sarbinowska

Paulina Sarbinowska Moderator

Västra Götalandsregionen

Kommunikatör och Regionutvecklare