Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Digitalisering – möjligheter och farhågor?

Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:30 G4

Samhället står inför en stor omvandling i och med digitaliseringen. Pandemin med Covid-19 har bidragit till en än snabbare omställning än vi hade kunnat föreställa oss. För många människor har det inneburit stora förenklingar i vardagen men för andra skapas ett ökat utanförskap i samhället. Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det centralt för varje invånare att kunna ta del av samhället på de digitala arenorna. Den ökade digitaliseringen skapar förutsättning för många att inkluderas och delta men riskerar att hindra andra människor från att ta del av och utöva sina mänskliga rättigheter. Seminariet syftar till att diskutera möjligheter och farhågor med den ökade digitaliseringen, genom exempel från hälso- och sjukvården, psykiatrin, museiverksamhet och brukarföreningar. Vad krävs för att digitaliseringen ska styra oss åt rätt håll?

Arrangör(er)

Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod