Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Invånarmakt för mänskliga rättigheter

Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:30

Paneldeltagare: David Bergström, k, Khawla Ibrahim, Tomellen Boije, Valmir Jusufi

Kommunens verksamheter, som ska säkra människors tillgång till mänskliga rättigheter, blir bättre när brukarna och invånarna påverkar och medskapar. I detta seminarium kommer Helsingborgs stad tillsammans med invånare och brukare att berätta om aktiviteter för inflytande och delaktighet. Vi kommer att visa exempel från socialtjänstens brukarråd, inflytande för barn och unga samt stadsdelsmammornas viktiga roll i stadsdelsutvecklingen.

Socialtjänsten i Helsingborgs stad har under fler år arbetat med brukardelaktighet. Idag arbetar vi med brukardelaktighet i rekryteringsprocesser, invånarreportar i kommunikationsarbetet och samskapande sociala tjänster för aktiv medverkan i utredning eller insats.

Helsingborgs stad testar flera sätt att öka möjligheten för barn och unga att vara med och påverka utvecklingen i staden. Ungdomar är med och löser våra stora samhällsutmaningar och bidrar till hur de fysiska miljöerna ska utformas.

Arbetet med stadsdelsmammor är att utveckla och aktivera kvinnornas egna resurser till nytta för dem själva, deras familjer och samhället. 

Arrangör(er)

Helsingborgs stad

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Föreläsare

David Bergström, k Paneldeltagare

Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Kommunikatör för brukardelaktighet och föreningssamverkan

Khawla Ibrahim Paneldeltagare

Projektledare stadsdelsmammor

Tomellen Boije Paneldeltagare

Intraprenör

Valmir Jusufi Paneldeltagare

Arbetsmarknadsförvaltningen