Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Vem värnar framtidens rättigheter?

Vem värnar framtidens rättigheter? Har passerat

Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 R24-25

Föreläsare: Gabriella Thompson Graflund, Matilda Söderqvist
Paneldeltagare: En grupp av tjejer och unga kvinnor

Vi lever i en tid då demokratin påverkas negativt av alternativa krafter i samhället. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan, något som accelererats ytterligare av pandemin Covid-19. Tjejer och unga kvinnor är den grupp som drabbas värst. Vi möter de här personerna i vår chatt, fyra dagar i veckan. Det vanligaste vi får höra är: Jag har inte berättat det här för någon. Tror du på mig? Jag vågar inte berätta för någon annan. Vuxna i deras närhet lyssnar inte, vårdnadshavare, skolpersonal, kuratorer och läkare tar inte deras mående och berättelser på allvar. De mår ofta väldigt dåligt, och den psykiska ohälsan tar sig många uttryck. De upplever stress, oro och ångest - ofta till den grad att det påverkar deras vardag. Många får psykosomatiska uttryck såsom magont, huvudvärk och sömnsvårigheter. Vissa har egna strategier för att hantera detta, genom att självskada eller kontrollera sina kroppar. Andra tänker på döden och hur allt hade varit lättare, speciellt för alla runt omkring, om de inte fanns. Våld är dessutom ett vanligt inslag i deras vardag, de utsätts i skolan, i deras relationer och online. Det är glåpord, någon som tar på din rumpa i korridoren, en arbetskamrat som utsätter dig för sexuella trakasserier, en partner som ska ha inlogg till alla dina sociala medier, dick-pics, tjatsex, bli kallad hora, äcklig och tråkig för att du inte ställer upp.

Ohälsa är en faktor som försvårar utövandet av sina demokratiska rättigheter, barn och unga under 18 ska dessutom ha inflytande över beslut som rör dem själva, även om de inte har rösträtt. Men vuxenvärlden och övriga samhället lyssnar inte. Att värna sina rättigheter är svårt när du inte vet vilka det är, vilket försvåras ytterligare av att ha ett samhälle som inte tar dig och ditt mående på allvar. När det finns strukturer som systematiskt berövar dig din autonomi och försämrar dina livsvillkor.

I det här seminariet kommer vi att ge en nulägesanalys av tjejer och unga kvinnors livssituation, vi kommer utgå från vår årsrapport, våra chattsamtal och våra årliga enkäter som tar tempen på hur tjejer och unga kvinnor egentligen mår och hur pandemin Covid-19 påverkat deras mående. Vi har en unik inblick i deras liv, och vi vill se till att resten av samhället får veta det vi vet - men framförallt att de förstår vilka konsekvenser detta kan få i framtiden. För individen, men i förlängning för samhället och demokratin.

Om vi ska värna om vår demokrati, tillgodose individers mänskliga rättigheter och aktivt motverka odemokratiska krafter behöver vi verka preventivt. Vi behöver ta hand om framtidens röstberättigade, om de som ska fostra kommande generationer - de som är unga nu. Skadliga strukturer måste synliggöras och granskas. Vi måste prata för att skapa förändring. Men framförallt måste vi lyssna, och ta det vi hör på allvar. I det här seminariet kommer tjejer och unga kvinnor själva att få berätta, om hur vuxenvärlden försummar dem och vad de behöver från oss. Vi vill ge dem det utrymme de sällan får. Bara tillsammans kan vi främja framtidens demokrati, och den är beroende av att alla är lika mycket värda, har samma möjligheter, har goda livsvillkor och samma vilja att delta i samhället för att en känner att en är viktig och kan göra skillnad. Vi stöttar och stärker tjejer och unga kvinnor, vi lyfter deras röster!

Arrangör(er)

Tjejjouren Väst

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Jämställdhet

Föreläsare

Gabriella Thompson Graflund Besökare

Tjejjouren Väst

Matilda Söderqvist Besökare

Tjejjouren Väst

En grupp av tjejer och unga kvinnor Paneldeltagare

Vi vill ha en direkt representation av vår primära målgrupp, tjejer och unga kvinnor. Denna är ännu ej helt sammansatt.