Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Trans, idrott och demokrati

Trans, idrott och demokrati

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 R2

Talare: Mathilda Piehl, Sofia B. Karlsson, Vix Herjeryd
Moderator: Fredrik Carlson

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Rätten till idrott och fysisk aktivitet, samt att delta i föreningslivet är grundläggande mänskliga rättigheter. Många transpersoner vittnar att de inte kan ta del av föreningsidrotten på grund av en rädsla för att bli dåligt bemötta, att idrotten är könsuppdelad och en osäkerhet kring omklädningsrum. På seminariet kommer RFSL presentera sin rapport ”Trans & Idrott – ingen ska lämnas utanför” och Riksidrottsförbundet, Västra Götalandsregionen och aktiva idrottsutövare samtalar om problematiken samt hur transpersoners mänskliga rättigheter kan stärkas och hur idrotten kan vara välkomnande för alla oavsett kön och könsidentitet.

Arrangör(er)

Västra Götalandsregionen, RFSL och Riksidrottsförbundet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod

Föreläsare

Profilbild för Mathilda Piehl

Mathilda Piehl Talare

RFSL

Tidigare sakkunning på området trans och idrott och författare till rapporten "Trans och idrott - ingen ska lämnas utanför"

Profilbild för Sofia B. Karlsson

Sofia B. Karlsson Talare

Riksidrottsförbundet

Sakansvarig för jämställdhet och inkludering

Vix Herjeryd Talare

Aktiv inom gymnastikförbundet och startade könsneutral gymnastik för alla.

Profilbild för Fredrik Carlson

Fredrik Carlson Moderator

Västra Götalandsregionen

Regionutvecklare för mänskliga rättigheter och författare till mastersuppsatsen "Sports beyond sex : a study on trans and intersex people in sex-segregated Swedish amateur sport"