Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke Har passerat

Måndag 6 december 2021 15:30 - 17:00 G2

Moderator: Kristina Sehlin MacNeil
Paneldeltagare: Alice Bah Kuhnke, Håkan Jonsson, Jenny Wik-Karlsson, Peter Johansson, Sara-Elvira Kuhmunen

Sverige har upprepade gånger fått internationell kritik för att inte i tillräcklig utsträckning värna om samernas rätt till inflytande och att de nuvarande formerna för konsultation inte är fullgod. Av urfolksrätten framgår att principen om fritt och informerat förhandssamtycke är grundläggande i relationen mellan stater och urfolk. 

 

Så sent som i december 2020 uppmanade FN:s rasdiskrimineringskommitté Sverige att ändra sin lagstiftning på området. I mars 2021 föreslog regeringen en ny konsultationsordning men riksdagen ställde sig inte bakom regeringens förslag. 

 

I seminariet diskuterar de medverkande vikten av fritt informerat samtycke för att staten ska kunna leva upp till både urfolksrätten, liksom grundlagens krav på delaktighet, icke-diskriminering och det samiska folkets rätt att behålla och utveckla sitt kultur- och samfundsliv.

Arrangör(er)

Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Diskriminering, Minoriteter

Föreläsare

Kristina Sehlin MacNeil Moderator

Várdduo - Centre for Sami Research

Forskare, Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Alice Bah Kuhnke Paneldeltagare

EU-parlamentariker

Håkan Jonsson Paneldeltagare

Styrelseordförande SÁMEDIGGI / SAMETINGET

Jenny Wik-Karlsson Paneldeltagare

Sámiid Riikkasearvi

Verksamhetschef / Förbundsjurist, Sámiid Riikkasearvi (Svenska Samernas Riksförbund)

Peter Johansson Paneldeltagare

Göteborgs universitet

Forskare, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Sara-Elvira Kuhmunen Paneldeltagare

Sáminuorra

Ságadoalli/Ordförande, Sáminuorra (svenska samernas riksungdomsförbund)