Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård

De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 J2

Föreläsare: Annika Åkerberg, Fanny Eklund
Paneldeltagare: Malin Bergman, Monia Sunesson, Petter Marklund, Stella Österling

Varje år placeras drygt 1000 barn på SiS. Av dessa är barn med NPF överrepresenterade; 44 % har adhd och 13 % autism (Socialstyrelsen, 2019). Annika Åkerberg från Civil Rights Defenders (CRD) presenterar barnets rätt och vad det innebär för barnen att barnkonventionen nu är lag. Fanny Eklund, från Riksförbundet Attention sammanfattar barnens röster och erfarenheter från SiS och unga själva berättar om sina erfarenheter. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med representanter från SiS, kommun, ungdom med egen erfarenhet och Civil Rights Defenders utifrån frågeställningarna: 

  • Barn har sedan länge haft en rätt att få bli hörd, varför ser det ändå ut som det gör?
  • Vilka lösningar finns?
  • Vad kan vi i våra respektive roller göra för att nå lösningen?
Arrangör(er)

Riksförbundet Attention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Funktionsrätt

Föreläsare

Annika Åkerberg Föreläsare

Civili Right Defenders

Fanny Eklund Föreläsare

Riksförbundet Attention

Profilbild för Malin Bergman

Malin Bergman Paneldeltagare

Statens institutionstyrelse

Monia Sunesson Paneldeltagare

Lerums kommun

Petter Marklund Paneldeltagare

Statens institutionsstyrelse

Stella Österling Paneldeltagare

Attention

Ungdom med egen erfarenhet av sluten ungdomsvård på SiS