Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Hur kan fler komma till tals när samhället utformas? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:00 Lilla scenen

Föreläsare: Diana Chafik, Emil Erdtman, Tor Gustafsson

I det här seminariet diskuterar vi hur universell utformning kan användas som verktyg för att öka mångfalden och främja demokratin, genom att fokusera på delaktighet i design- och utvecklingsprocesser. Vi tar exempel från det arbete som projektet Rätt från början har bedrivit inom tre samhällsområden – arbetsliv, bostad och utbildning.

Universell utformning formuleras i Funktionsrättskonventionen och handlar om att redan från början planera samhället utifrån ett mångfaldsperspektiv. En grundtanke är att personer som sällan kommer till tals bjuds in tidigt i utvecklingsprocesser

Universell utformning gäller redan idag som krav vid nybyggnation, men kan samtidigt fungera som en inspirerande modell för demokratisk samhällsbyggnad, där de som berörs av produkter, tjänster eller miljöer bjuds in att påverka tidigt i utvecklingsprocesser – oavsett om det exempelvis handlar om ett nytt torg, en skola som ska byggas om eller utvecklingen av en mobilapp som används inom hälso- och sjukvården. 

Om en mångfald av perspektiv finns med i utformningen av samhället kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle där fler röster blir hörda. 

Arrangör(er)

Funktionsrätt Sverige/Rätt från början

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ämnestaggar

Funktionsrätt

Föreläsare

Profilbild för Diana Chafik

Diana Chafik Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Projektledare för Rätt från början, som drivs av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola.

Emil Erdtman Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Emil Erdtman är doktorand vid Certec, Lunds tekniska högskola och forskar om förändringsprocesser för universell utformning.

Tor Gustafsson Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Kommunikatör för projektet Rätt från början.