Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Demokrati + trygghetssystem = sant?

Demokrati + trygghetssystem = sant? Har passerat

Måndag 6 december 2021 12:30 - 13:30 G4

Moderator: Jamie Bolling
Paneldeltagare: Maria Johansson, Mari Siilsalu, Mim Sörensson, Ola Linder

Hur påverkar olika förändringar i trygghetssystem tillgång till välfärden och mänskliga rättigheter? Olika politiska beslut har beskurit utfallet i exempelvis socialförsäkringen och LSS, vilket ytterst drabbar individer. Lagarna som ger rättigheter har blivit svåra att lita på samtidigt som de ska svara mot åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Hur implementerar Sverige artikel 19 av Funktionsrättskonventionen? Vi diskuterar vilken effekt detta har på vår demokrati utifrån resultat av Arvsfonds projektet Artikel 19 som verktyg. 

Den statliga utredningen Stärkt personlig assistans är överlämnad. Lagändringar föreslags utifrån våra internationella åtaganden om mänskliga rättigheter enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Däremot är många frågor obesvarade. 

I vilken utsträckning ska våra politiska församlingar och andra aktörer avgöra riktningen för de mänskliga rättigheternas genomförande? Independent Living-rörelsen tar temperaturen på centrala rättigheter för personer med funktionsnedsättning som till exempel rätten till självbestämmande enligt Funktionsrättskonventionen. Vilket samband har rätten till självbestämmande med frågan om hur stark demokratin är? Vad har projektet Artikel 19 som verktyg sett? Mim Sörensson kommer att berätta om hur social trygghet är en förutsättning för delaktighet i demokrati för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Seminariet inleds med en presentation om förändringar i trygghetssystemen påverkat utfallet i tillgång till mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sedan följer ett fördjupande panelsamtal kring sambandet mellan förändringarna, mänskliga rättigheter och demokrati. Medverkande i panelsamtalet är Mari Siilsalu från Independent Living Institute, Ola Linder - Funktionsrätt, Mim Sörensson - projektledare inom Partille Kommun  och Maria Johansson - projektledare Fonden för mänskliga rättigheter. Arrangör(er)

Independent Living Institute

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Funktionsrätt, Metod

Föreläsare

Profilbild för Jamie Bolling

Jamie Bolling Moderator

Independent Living Institute

Jamie Bolling är director av Independent Living Institute (ILI) i Stockholm och co-chair av ENIL – The European Network on Independent Living. Hon var medlem i European Fundamental Rights Platform’s Advisory Panel mellan 2010 - 2014. Jamie var projektledare för Disabled Refugees Welcome. Hon har en magister i socialanthropologi och arbetserfarenhet i internationell utvecklingssamarbete, hatbrott, personlig assistans och andra områden inom funkionsrätt. Jamie är vice ordförande inom MyRight.

Profilbild för Maria Johansson

Maria Johansson Paneldeltagare

Moderator - Fonden för mänskliga rättigheter

Maria Johansson är projektledare för Fonden för mänskliga rättigheter.

Mari Siilsalu Paneldeltagare

Independent Living Institute

Mari Siilsalu är jurist inom Indepenent Living Institute och styrelseledamot i Disability Rights Defenders Sweden.

Mim Sörensson Paneldeltagare

Mim Sörensson är gruppledare för Egenmaktsgruppen i Partille för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Profilbild för Ola Linder

Ola Linder Paneldeltagare

Funktionsrätt Sverige

Ola Linder, jurist hos Funktionsrätt Sverige, har ett engagemang för mänskliga rättigheter genom civilsamhället, under de senaste åren inom funktionsrättsrörelsen.