Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vitalis Stipendieföreläsning - Region Kalmar län - Sjukskrivningskollen

Vitalis Stipendieföreläsning - Region Kalmar län - Sjukskrivningskollen

Föreläsare: Anne-Lie Gustafsson

Spår: Vitalis stipendium

De tre Vitalis stipendiefinalisterna presenterar sina bidrag. https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/vitalis-stipendium/

Sjukskrivning utgör en viktig del av sjukvårdens arbete och har stor betydelse för patienterna. Den nyutvecklade e-hälsoapplikationen Sjukskrivningskollen utgör en innovation som syftar till att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med målet att möjliggöra återgång i arbete för sjukskrivna, samtidigt som den stöder rehabkoordinatorn i dess arbete. En central tanke är att stärka patienternas delaktighet i en aktiv sjukskrivning. ”Sjukskrivningskollen” utgör ett nytt koncept för stöd till sjukskrivna, framtaget via användarcentrerad utvecklingsmetodik. Programmet stödjer den sjukskrivna patienten genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Stödprogrammet utgör även ett verktyg för rehabkoordinatorn genom att underlätta


Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Anne-Lie Gustafsson

Anne-Lie Gustafsson Föreläsare

Processledare
Region Kalmar län

Anne-Lie arbetar som processledare inom Försäkringsmedicin i Region Kalmar län. Min grundprofession är sjuksköterska och jag har arbetat 45 år i regionen.