Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Temamingel: Konflikt och klimatförändringar

Temamingel: Konflikt och klimatförändringar Har passerat

Måndag 19 april 2021 12:25 - 12:55

Utställare: Mänskliga Rättighetsdagarna

Föreläsare: Alex Brekke, Hanna Soldal, Oscar Barajas

För den som på grund av konflikter eller klimatförändringar saknar ett hem blir förverkligandet av ens mänskliga rättigheter ännu mer osäkert. Vem är skyldighetsbärare för den vars land upphör att existera på grund av höjda havsvattennivåer eller görs obeboeligt på grund av ökenspridning? Hur kan den som tvingas fly sitt hem och i många fall även sitt land på grund av förföljelse, ockupation, krig eller landgrabbing hävda sina rättigheter – och mot vem? Vilket ansvar har rika stater gentemot befolkningen i fattiga stater?


Under det här schemalagda mingel-tillfället kommer du kunna prata fritt med andra deltagare och inbjudna gäster från Amazon Watch Sverige, Latinamerikagrupperna och Svenska kyrkans Unga om vårt förbestämda tema: Konflikt & klimatförändringar. 

Minglet kommer att hållas i mindre breakout-rum och startas igång av de sakkunniga personerna som också kommer att delta i diskussionerna. Kanske slumpas ni in i samma rum? Dessa mingel är till för både dig som redan är insatt i ämnet men även för dig som vill lära dig mer – det är inget krav på att prata utan det är också helt okej att sitta tyst och lyssna om du hellre vill det.

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Livesändning

Föreläsare

Profilbild för Alex Brekke

Alex Brekke Föreläsare

Amazon Watch Sverige

Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige och grundare av organisationen i Sverige.

Profilbild för Hanna Soldal

Hanna Soldal Föreläsare

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga

Profilbild för Oscar Barajas

Oscar Barajas Föreläsare

Latinamerikagrupperna

T.f. verksamhetsledare på Latinamerikagrupperna