Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Att arbeta inkluderande i en utsatt stadsdel med kulturen som verktyg

Att arbeta inkluderande i en utsatt stadsdel med kulturen som verktyg Har passerat

Onsdag 21 april 2021 12:30 - 13:30 1 - Live från UKK

Utställare: Uppsala kommun

Föreläsare: Isabella Dahlberg, Linda Eskilsson, Mireya Monserrat Escanilla, Rabih Jaber
Moderator: Mattias Rosendahl

Gottsunda Kulturhus arbetar aktivt med att inkludera stadsdelens boende med särskilt fokus på barn och unga. I Gottsunda finns en lång tradition av samarbete  och hela Gottsunda Kulturhus präglas av samverkan. I det här samtalet får ni möta några av Kulturhusets aktörer men också andra för området viktiga samarbetspartners:

Gottsunda Dans och Teater som bedriver dans och teaterkurser men som också är ansvarig för en gruppen Tjejsnack, unga tjejer som själva påverkar innehållet i sin verksamhet, från planering till genomförande.

Treklangens Fritidsklubb som jobbar metodiskt med musik i samarbete med bl.a. Gottsunda Kyrkan.

SyskonSKAP, en kreativ plattform som via konsten inspirerar barn och unga att själva ta kontroll över sig själva och sin roll i samhället.

Arrangör(er)

Gottsunda Kulturhus, kulturförvaltningen Uppsala Kommun

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Livesändning

Föreläsare

Isabella Dahlberg Föreläsare

Pedagog, Gottsunda Dans och Teater

Profilbild för Linda Eskilsson

Linda Eskilsson Föreläsare

Uppsala Kommune

Ordförande i Kulturnämnden Uppsala

Mireya Monserrat Escanilla Föreläsare

Konstnärlig ledare, SyskonSKAP

Profilbild för Rabih Jaber

Rabih Jaber Föreläsare

Samordnare, Treklangens Fritidsklubb

Mattias Rosendahl Moderator

verksamhetsledare Gottsunda Kulturhus