Huvudbild för Vitalis 2021

Nationella informationsmängder – nyttor ur 7 perspektiv

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Nationella informationsmängder (NIM) kan användas för att uppfylla flera olika behov i verksamheterna. Vi presenterar här 7 olika aspekter på hur NIM:ar kan användas och skapa nytta.

Språk

Svenska

Ämne

Informatik/semantik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet