Header image for Vitalis 2021

Vi vänder oss till kliniker, i första hand läkare men egentligen all klinisk personal som handlägger patientärenden 

Digitala verktyg, såsom appar, webbsidor och hårdvaror som pratar med en mjukvara i datorn/plattan/smarta telefonen ökar tillgänglighet till vård och information för patienterna. Man kan mäta och skicka in sina värden, söka råd och hjälp, och mer aktivt ha kontroll över sin hälsa och sjukdom. 

Patientföreningar, och enskilda individer, driver på utvecklingen och ligger ofta långt före den traditionella vården. Professionerna kan uppleva både frustration och oro över huruvida utvecklingen sker på ett säkert och hållbart sätt?

I detta seminarium har vi bett företrädare för vården/kliniskt/patientnära +  patienter spela in sina tankar och visioner för framtidens vård, i spåret av den snabba, digitala utveckling som sker. Sedan diskuterar vi i grupp hur en gemensam bild kan sättas, inkl definition av ”vad är ett vårdmöte” och ”våra nya roller”. 

Målet är att komma närmare vart vi är på väg och hur vi lättare kan komma dit - tillsammans (med avstamp i vinsterna eller helt enkelt VARFÖR måste vi vandra den vägen?) 

Alltså de insatser som behövs för att säkra att professionen är med på resan – och bidrar med kvalitetsstyrning, tillsammans med patienterna. 

Language

Svenska

Topic

Other, eHealth

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)

Lecturers

Anders Ekholm Lecturer

Analysdirektör IVO
IVO

Förflutet på regeringskansliet, bla analyschef på Socialdepartementet. Fd vVD på Institutet för Framtidsstudier. Fd ordförande på Storstockholms Diabetesförening. Mm.

Anders Sylvan Lecturer

Profile image for Gudrun Greim

Gudrun Greim Lecturer

Verksamhetschef Närhälsan Online
Närhälsan

Specialistläkare allmänmedicin, internmedicin, onkologi, hematologi

Profile image for Henrik Kangro

Henrik Kangro Lecturer

Medicinsk Chef
Min Doktor

Specialistläkare i Hematologi och internmedicin.
Drivit och utvecklat digitaliseringen inom sjukvård sedan 2014. Med kvalitet, effektivitet och innovation som nyckelord.

Profile image for Inger Ros

Inger Ros Lecturer

Förbundsordförande
Riksförbundet HjärtLung

Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Sveriges näst största Patientorganisation. Drivs av personcentrerad vård och att nyckeln till ett bra liv trots kronisk sjukdom är ett partnerskap mellan vård och person, där det vilar ett ansvar på vården att ge redskapen, på individen att genom egenvård förbättra livsvillkoren.

Julia Levander Lecturer

Julia Schou Lecturer

Profile image for Magnus Röjvall

Magnus Röjvall Lecturer

Regional medicinsk chef
Capio närsjukvård, RPO primärvård Sthlm-Gotland

Brinner för en snabb och integrerad digifysisk utveckling av vården - hållbart för patient, medarbetare och samhälle.

Är även ordförande för RPO Primärvård/nära vård Stockholm - Gotland

Profile image for Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Lecturer

Patientföreträdare
Mag- tarmföreningen i göteborgsområdet

Niklas Tiedje är patientföreträdare i båda de nationella arbetsgrupperna som arbetar med framtagning av vårdförlopp och vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom på nationell nivå. Han är också "patientinnovatör" och skriver en guidebok i patientdriven innovation samt sitter med i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Peter Berggren Lecturer

Sofia Ernestam Lecturer

Profile image for Tobias Perdahl

Tobias Perdahl LecturerExhibitor

Vice VD, Medicinsk chef
Platform24

Tobias Perdahl, specialist i internmedicin, medgrundare och Chief Medical Officer och vice VD på Platform24 Healthcare AB. Tobias har jobbat som specialistläkare med inriktning på intermediär- och akutsjukvård av svårt multisjuka patienter på Universitetssjukhus, både i rika och fattiga länder. Han har i mer än tio år arbetat med att utveckla hälso- och sjukvården både som läkare, tf medicinsk chef på akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, producent av Vårdmaktpodden och på senare tid som medgrundare av Doktor24 och Platform24.

Profile image for Ulf Österstad

Ulf Österstad Lecturer

Verksamhetschef
Vårdcentralerna Bra Liv

Verksamhetschef och grundare av Bra Liv nära, Distriktsläkare
Bra Liv nära startade tidigt även i ett globalt sammanhang med starten 2015. En av de snabbast växande, och sett till marknadsandel största regiondrivna digitala verksamheterna i Sverige. Bra Liv nära kännetecknas av hög innovationstakt.

Profile image for Ylva Trolle Lagerros

Ylva Trolle Lagerros Lecturer

Docent
Region Stockholm, Akademiskt Specialistcentum, Överviktscentrum

Specialist i internmedicin och medicinskt ansvarig överläkare på Överviktscentrum med ett flertal forskningsprojekt som rör digitaliseringen av hälso- och sjukvård. Föreläser här om hur vi använder chatt med patienter.