Header image for Vitalis 2021
Profile image for Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter Passed

Wednesday May 19, 2021 13:55 - 14:10 3. Live

Lecturer: Hanna Fernemark

Track: Nationella forskarnätverket för digital vård

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Föredraget Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter bygger på vår intervjustudie med läkare som har varit, eller är verksamma inom digitala mottagningsverksamhet i Sverige. Majoriteten av deltagarna är distriktsläkare eller ST-läkare inom allmänmedicin. Intervjuerna fokuserar på arbetsmiljörelaterade aspekter av verksamheten mot bakgrund av att forskning visat att allmänläkare mår allt sämre på arbetet och sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser ökar. Resultaten av studien visar på att digitalt verksamma läkare upplever stor grad av kontroll över sin arbetssituation och att en positiv bild förmedlas beträffande att kunna kombinera digitala och fysiska patientmöten.


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se

Language

Svenska

Topic

Remote Health Care

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Innovation/research, Follow-up/Report of current status,

Lecturers

Profile image for Hanna Fernemark

Hanna Fernemark Lecturer

PhD student
Linköpings universitet

Hanna Fernemark, ST-läkare i allmänmedicin Lambohovs vårdcentral, Region Östergötland, och doktorand vid Linköpings universitet.