Header image for Vitalis 2021
Profile image for  Egenmonitorering - effektiv vårdform som ger patienten större frihet, bättre kontroll och ökad trygghet

Egenmonitorering - effektiv vårdform som ger patienten större frihet, bättre kontroll och ökad trygghet Passed

Wednesday May 19, 2021 13:00 - 14:00 2. Live

Moderator: Nasim Farrokhnia
Panelists: Alex Jaranka, Ann-Marie Schaffrath, Henrik Cederqvist, Marie Morell, Pär Astner, Roger Molin

Track: Egenmonitorering

Flera regioner har börjat införa eller planerar att införa egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Egenmonitorering är en platsoberoende tjänst där patientens registrerade hälsovärden monitoreras av vårdpersonal. En nära vård på distans. Paneldiskussion om vad egenmonitorering betyder för patienter, medarbetare och regioner samt hur tjänsten bäst bör utformas.

Flera regioner som testat tekniken snabbar nu på sin implementering. I några regioner har upphandlingar gjorts och man utökar nu antalet patienter som erbjuds egenmonitorering. Dessutom börjar privata vårdkoncerner rulla ut egenmonitorering, där vissa av funktionerna sköts centralt och andra distribueras till anslutna vårdcentraler.

Men vad är egentligen vinsterna och vilka utmaningar finns? Hur skiljer sig planerna åt mellan offentliga och privata vårdgivare? Vilka delar skulle kunna göras via nationellt tex via 1177 och vilka ska lokala vårdcentralen ta hand om? Har pandemin katalyserat utvecklingen? Vilka affärsmöjligheter finns för mindre företag med produkter inom området?

Ta del av kunskapsföreläsningarna i spåret Egenmonitorering

Language

Svenska

Topic

Other, eHealth

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Care professionals, Healthcare professionals

Keyword

Actual examples (good/bad)

Lecturers

Nasim Farrokhnia Moderator

eHälsoläkarföreningen

Jag är läkare och forskare knuten till KI SÖS, ordförande i eHälsoläkarföreningen och medgrundare till www.digitalcareresearch.se Till vardags arbetar jag som Sverigechef på eHälsobolaget Mindler med fokus på psykisk hälsa.

Profile image for Alex Jaranka

Alex Jaranka Panelist

Innovation Manager
Capio Närsjukvård AB

Specialist läkare och doktorand med fokus på att skapa bättre tillgänglighet, effektivitet, medicinskt säkerhet och rättvis vård för alla patienter.

Profile image for Ann-Marie Schaffrath

Ann-Marie Schaffrath Panelist

Digitaliseringsdirektör
Västra Götalandsregionen

Ann-Marie Schaffrath är digitaliseringsdirektör i Västra Götalandsregionen. Ann-Marie är utbildad apotekare, men har under större delen av sitt yrkesliv arbetet som chef, både inom apotek och hälso- och sjukvård. Bland annat som chef för länssjukhuset Ryhov och Södra Älvsborgs sjukhus. Drivkraften är att med digitalisering bidra till utveckling och förändrade arbetssätt som ger värde och nytta för invånare och patienter.

Profile image for Henrik Cederqvist

Henrik Cederqvist PanelistExhibitor

CEO
Cuviva

VD och grundare till Cuviva, Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag inom e-hälsa som utvecklar digitala ekosystem för vård och omsorg. Företaget har särskilt fokus på den patientgrupp som står för mer än hälften av samhällets vårdkostnader; sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, i åldrar från 65 år och uppåt. Cuvivas vision är att bidra till demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.

Profile image for Marie Morell

Marie Morell Panelist

Ordförande sjukvårdsdelegationen SKR/Oppositionsråd M
SKR/Region Östergötland

Oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland och ordförande i sjukvårdsdelegationen i SKR. Är även ledamot i regerings samverkansgrupp för Life Science och styrgruppen för Vision E-hälsa 2025. Ledamot i styrelsen för East Sweden MedTech.

Profile image for Pär Astner

Pär Astner PanelistExhibitor

Business Developer
Telia Sverige AB

Med ansvar för affärsutveckling och försäljning har under de senaste sex åren varit med i uppbyggnaden av Telias satsningsområde Digital Health. Telia Digital Healths fokus är främst egenmonitorering och våra tjänster har används av patienter sedan 2015 . Idag finns tjänsterna installerade hos ca 50 vårdverksamheter i Sverige.

Profile image for Roger Molin

Roger Molin Panelist

RM Analys

Ekonomie doktor. Egen konsult sedan 2018. Tidigare chef på SKR och Nationell samordnare vid Socialdepartementet.