Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för  Egenmonitorering - effektiv vårdform som ger patienten större frihet, bättre kontroll och ökad trygghet

Egenmonitorering - effektiv vårdform som ger patienten större frihet, bättre kontroll och ökad trygghet

Onsdag 19 maj 2021 13:00 - 14:00

Moderator: Karina Tellinger McNeil
Paneldeltagare: Alex Jaranka, Ann-Marie Schaffrath, Marie Morell, Roger Molin

Spår: Egenmonitorering

Flera regioner har börjat införa eller planerar att införa egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Egenmonitorering är en platsoberoende tjänst där patientens registrerade hälsovärden monitoreras av vårdpersonal. En nära vård på distans. Paneldiskussion om vad egenmonitorering betyder för patienter, medarbetare och regioner samt hur tjänsten bäst bör utformas.

Flera regioner som testat tekniken snabbar nu på sin implementering. I några regioner har upphandlingar gjorts och man utökar nu antalet patienter som erbjuds egenmonitorering. Dessutom börjar privata vårdkoncerner rulla ut egenmonitorering, där vissa av funktionerna sköts centralt och andra distribueras till anslutna vårdcentraler.

Men vad är egentligen vinsterna och vilka utmaningar finns? Hur skiljer sig planerna åt mellan offentliga och privata vårdgivare? Vilka delar skulle kunna göras via nationellt tex via 1177 och vilka ska lokala vårdcentralen ta hand om? Har pandemin katalyserat utvecklingen? Vilka affärsmöjligheter finns för mindre företag med produkter inom området?

Ta del av kunskapsföreläsningarna i spåret Egenmonitorering

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Föreläsare

Profilbild för Alex Jaranka

Alex Jaranka Paneldeltagare

Innovation Manager
Capio Närsjukvård AB

Specialist läkare och doktorand med fokus på att skapa bättre tillgänglighet, effektivitet, medicinskt säkerhet och rättvis vård för alla patienter.

Ann-Marie Schaffrath Paneldeltagare

Marie Morell Paneldeltagare

Roger Molin Paneldeltagare