Header image for Vitalis 2021
Profile image for Population Health

Population Health Passed

Tuesday May 18, 2021 11:00 - 12:00 1. Live

Moderator: Emma Spak
Panelists: Anders Ekholm, Anna Bessö, Louise Skalin, Markus Lingman

Track: Nära vård

Ett populationsbaserad arbetssätt i hälso- och sjukvården kräver tvärsektoriell samverkan i för att stärka hälsan i hela samhället. För att kunna optimera insatser riktade till grupper och individer behövs samverkan, kunskap och data. I Sverige finns mycket information tillgänglig idag som om den kunde nyttiggöras samlat i hälso- och sjukvården i samverkan med andra aktörer skulle kunna stärka folkhälsan genom att förbättra insatser för individer. 

 

I denna panel diskuteras frågor, möjligheter och utmaningar med att analysera stora mängder individdata för en förbättrad folkhälsa och hälso- och sjukvård och hur insatser kan göras både på befolknings och individnivå. Diskussionen avser att vara både visionär och problematiserande. Vad har vi att vinna på ett databaserat angreppssätt i folkhälsa och hälso- och sjukvården? Har vi något att förlora? Hur långt har vi kommit i Sverige och finns det några aktörer, regioner, myndigheter eller företag, som vågar utmanar gränserna för hur vi kan använda data på nya sätt för att stärka hälsan? 

Language

Svenska

Topic

Other, eHealth

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad), Management, Municipality

Lecturers

Profile image for Emma Spak

Emma Spak Moderator

SKR

Anders Ekholm Panelist

Analysdirektör IVO
IVO

Förflutet på regeringskansliet, bla analyschef på Socialdepartementet. Fd vVD på Institutet för Framtidsstudier. Fd ordförande på Storstockholms Diabetesförening. Mm.

Profile image for Anna Bessö

Anna Bessö Panelist

Avdelningschef
Folkhälsomyndigheten

Anna Bessö har sedan 2007 haft flera chefsbefattningar vid Statens folkhälsoinstitut och sedan 2014 vid Folkhälsomyndigheten. Anna är idag avdelningschef för avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor vid Folkhälsomyndigheten. Anna är disputerad vid Karolinska Institutet och är Med Dr i epidemiologi.

Profile image for Louise Skalin

Louise Skalin Panelist

Apoteket AB

Louise Skalin är chefsfarmaceut på Apoteket och ansvarar för kvalitets- och farmacifrågor. Hon är apotekare med 20 års erfarenhet av apoteksbranschen. Louise drivs av att möta människors behov och utmaningar kring läkemedel och hälsa på ett sätt som bidrar till ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem i Sverige.

Profile image for Markus Lingman

Markus Lingman Panelist

Strateg, sjukhusledningen på Hallands Sjukhus
Region Halland

Markus Lingman är överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus. 2020 blev han även utnämnd till årets AI-svensk för sitt arbete med informationsdriven vård.