Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Demokratiska Ting Har passerat

Tisdag 7 december 2021 11:30 - 12:00 Lilla scenen

Föreläsare: Helen Arfvidsson, Mattias Kästel

Museer kan vara både forum för demokrati och demokratiska i sin praktik. Museer kan bidra till att besökare utmanar sig själva och andra till att förstå vår historia och vår samtid från nya synvinklar. Museer kan också medverka till nya ingångar i det demokratiska samtalet. Utifrån detta vill vi belysa vikten av att kulturarvsinstitutioner jobbar med demokratifrågor genom att lyfta fram hur Världskulturmuseerna kraftsamlar under parollen Demokrati finns inte – vi gör den! Vi kommer sätta Demokratiska Ting i fokus för att visa på hur samarbete med universitet så väl som civilsamhället kan leda fram till utställningar, programverksamhet, skolprogram och forskningsansökningar med demokrati som gemensam nämnare och där skolan är en prioriterad målgrupp.

Arrangör(er)

Världskulturmuseerna

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Barn och unga, Metod

Föreläsare

Helen Arfvidsson Föreläsare

Världskulturmuseerna

Mattias Kästel Föreläsare

Världskulturmuseerna