Huvudbild för Vitalis 2021

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Föreläsare: Åsa Skagerhult

Spår: OpenEHR

OpenEHR-spåret avslutas och knyts ihop med en paneldiskussion och frågestund. I panelen deltar bland annat talarna från de tidigare föredragen i spåret. Panelen inleder med ett samtal om: 

  • Standardisering är svårt! Vad är lättare och svårare om man använder openEHR?

  • Utmaningar, aha-upplevelser och andra erfarenheter vid utveckling med hjälp av openEHR?

  • Frågor som väckts tidigare i openEHR-spårets föredrag

Stunden avslutas med en gemensam diskussion kring öppna frågor från publiken.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning

Föreläsare

Åsa Skagerhult Föreläsare

verksamhetsarkitekt
Region Östergötland

Åsa arbetar som verksamhetsarkitekt i Region Östergötland med fokus på användarnytta och hälsoinformatik.