Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Läkemedel, folkhälsa och digital transformation

Läkemedel, folkhälsa och digital transformation

Föreläsare: Wictoria Glans

Spår: Framtidens omsorg och vård

Hur kan svensk hälso- och sjukvård på ett strategiskt sätt koppla ihop utmaningarna i den nationella läkemedelsstrategin med möjligheterna i den nationella ditialiseringsstrategin? I den nationella läkemedelsstrategin betonas både vikten av att säkerställa läkemedel i rätt tid och att läkemedelsanvändningen ska vara kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar. I digitalieringsstrategin framhålls bland annat vikten av digital trygghet (att människor känner förtroende i användningen av digitala tjänster), digital innovation och digital infrastruktur. Wictoria Glans ger konkreta exempel från Apotekets framgångsrika arbete med dosdispenserade läkemedel - ett exempel på hur man kan möta många problem samtidigt med patientens/kundens behov i centrum.


Språk

Svenska

Ämne

Hälsotjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Patientsäkerhet, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Wictoria Glans

Wictoria Glans Föreläsare

Apoteket