Header image for Vitalis 2021
Profile image for Läkemedel, folkhälsa och digital transformation

Läkemedel, folkhälsa och digital transformation

Lecturer: Wictoria Glans

Track: Framtidens omsorg och vård

Hur kan svensk hälso- och sjukvård på ett strategiskt sätt koppla ihop utmaningarna i den nationella läkemedelsstrategin med möjligheterna i den nationella ditialiseringsstrategin? I den nationella läkemedelsstrategin betonas både vikten av att säkerställa läkemedel i rätt tid och att läkemedelsanvändningen ska vara kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar. I digitalieringsstrategin framhålls bland annat vikten av digital trygghet (att människor känner förtroende i användningen av digitala tjänster), digital innovation och digital infrastruktur. Wictoria Glans ger konkreta exempel från Apotekets framgångsrika arbete med dosdispenserade läkemedel - ett exempel på hur man kan möta många problem samtidigt med patientens/kundens behov i centrum.


Language

Svenska

Topic

Health services

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Researchers, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,, Patient safety, Usability

Lecturers

Profile image for Wictoria Glans

Wictoria Glans Lecturer

Apoteket