Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 10:30 - 11:00 3. Live

Föreläsare: Anders Thurin, Erik Sundvall, Patrik Georgii-Hemming

Spår: OpenEHR

Nationella kvalitetsregister samlar värdefull information från vården, men rapportering kräver ofta extra arbetsinsatser, register är dåligt samordnade sinsemellan och komplexiteten ökar ju fler register man ska relatera till.

Vi beskriver hur indata till register kan beskrivas enligt standardiserade modeller utan att tappa koppling till terminologistandarder. Detta ger en möjlighet att behålla källdata lokalt i ursprunglig kontext, men lagrat i en standardiserad form där export enkelt kan göras via sökfrågor (i frågespråket AQL), och vid ändrade behov av aggregerad data kan frågan formuleras om. Detta möjliggör en helt ny syn på datahantering för forskning och uppföljning.

Vi beskriver något om hur dessa principer tillämpas i HiGHmed - ett samarbetskonsortium aktivt  i Tyskland, något om svenska intensivvårdsregistret och ett planerat register för klinisk fysiologi.


Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Föreläsare

Anders Thurin FöreläsareUtställare

Öl
Svensk Förening för medicinsk informatik

Läkare (klinisk fysiolog), erfaren inom standardisering, FoU inom terminologiområdet och nu vetenskaplig sekreterare i SFMI.

Profilbild för Erik Sundvall

Erik Sundvall Föreläsare

Informationsarkitekt & hälsoinformatikforskare
Region Östergötland & Linköpings Universitet

Informationsarkitekt i Region Östergötland & hälsoinformatikforskare vid Linköpings Universitet (Inst. f. Medicinsk Teknik.)

Aktiv i standardiseringsarbete relaterat till t.ex. openEHR, SIS/ISO och Snomed CT.

Civilingenjör (IT) och Tekn. Dr. i medicinsk informatik. Vetenskapliga publikationer: https://scholar.google.com/citations?user=riUPE7QAAAAJ&hl=en

Profilbild för Patrik Georgii-Hemming

Patrik Georgii-Hemming Föreläsare

CMIO
Karolinska Universitetsjukhuset

Patrik är Chief medical information officer (CMIO) för Karolinska Universitetssjukhuset . Han är även ordförande för Informatikrådet för hela Region Stockholm.