Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Kundgrupper inom socialtjänsten

Kundgrupper inom socialtjänsten

Föreläsare: Josef Håkansson, Linda Tenkare

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Hur vässar vi dialogen med leverantörer av verksamhetssystem inom ek bistånd?

Utvecklingen inom området går fort. Hur kan vi tillsammans skapa en teknisk utveckling som stödjer framtida arbetssätt. 


Språk

Svenska

Ämne

Socialtjänst

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Föreläsare

Profilbild för Josef Håkansson

Josef Håkansson Föreläsare

utredare
Sveriges Kommuner och Regioner

Jobbar under 2021 som utredare för SKR med uppdraget att rigga en struktur för kundgrupper ekonomiskt bistånd.

Syftet med kundgrupper är att bland annat möjliggöra en enklare och snabbare utveckling av automatiserade processer.

Linda Tenkare Föreläsare

utredare
Sveriges Kommuner och Regioner