Header image for Vitalis 2021
Profile image for Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en klinisk prövning?

Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en klinisk prövning?

Lecturer: Gunilla Andrew-Nielsen

Track: Regelverk/juridik

Ju mer informationen i vårdinformationssystemen tillgängliggörs desto fler analyser går det att göra. Ibland är uppföljningar av läkemedelsanvändning dock att betrakta som en klinisk prövning och då måste man söka tillstånd hos Läkemedelsverket, LV. Gunilla berättar om vad som är en tillståndspliktig läkemedelsprövning ur ett register-/kvalitetssäkringsperspektiv.

Language

Svenska

Topic

Quality and knowledge management

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Researchers

Keyword

Government information

Lecturers

Profile image for Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla Andrew-Nielsen Lecturer

Enhetschef
Läkemedelsverket

Gunilla Andrew-Nielsen är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala.