Huvudbild för Vitalis 2021

Förenklad informationshantering vid föräldraskapsbekräftelse

Föreläsare: Agneta Carlquist, Kerstin Sahlgren, Vjera Catovic

Spår: Teknik

Det började med en tjänst för digital anmälan om nyfött barn från BB till Skatteverket. Från 1 mars 2019 har nästa led i informationsöverföringen automatiserats. Skatteverket erbjuder ett API, som ersätter pappershantering av underrättelse om nyfött barn. API:et möjliggör överföring av information till och från socialtjänsten. 

Efter en utredning om fastställande av föräldraskap finns ett lagförslag där det föreslås att Skatteverket ska ta fram en e-tjänst för bekräftelse och godkännande av enkla faderskap. 

Till nytta för barn. föräldrar och verksamhet.

Språk

Svenska

Ämne

Socialtjänst

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Nytta/effekt, Informationssäkerhet

Föreläsare

Agneta Carlquist Föreläsare

Kerstin Sahlgren Föreläsare

Kerstin Sahlén har tidigare arbetat med familjerättsfrågor på SKR och är nu enhetschef för familjerätten i Norrtälje kommun

Vjera Catovic Föreläsare

Vjera Catovic arbetar som verksamhetsutvecklare inom folkbokföring på Skatteverket