Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Egenmonitorering - digital tjänst som sprider sig över landet

Egenmonitorering - digital tjänst som sprider sig över landet

Föreläsare: Carolina Jansson, Karina Tellinger McNeil

Spår: Egenmonitorering

Egenmonitorering en ny vårdform? Egenmonitorering - löpande registrering av värden avseende en persons hälsotillstånd som utförs av personen själv med stöd av digital teknik. Utveckling av sensorer och plattformar för informationsöverföring och informationshantering ökar. Egenmonitorering skapar trygghet, ökad livskvalitet, stärkt mental hälsa, ökat förståelse och kunskap om sin egen hälsa hos individen. 

Flera områden kommer belysas inom området egenmonitorering
Nuläge och trender
Hur ser vårdformer och upplägg av tjänsten ut?
Hur samverkar regionerna?
Vad händer inom de privata vårdgivarnas satsningar?
Leverantörsperspektivet?.
Egenmonitorering en prioriterad insats inom Vision e-hälsa 2025
Ett spännande spår som ger en överflygning av nuläget i Sverige med fokus på regionernas och privata vårdgivares satsningar och framtidsspaning.
Visst låter det spännande - Missa inte detta tillfälle!Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt

Föreläsare

Profilbild för Carolina Jansson

Carolina Jansson Föreläsare

Projektledare
Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetar med digitaliseringsfrågor på SKR med koppling till egenmonitorering samt strukturerad vårdinformation.

Profilbild för Karina Tellinger McNeil

Karina Tellinger McNeil Föreläsare

Samordnare
Sveriges Kommuner och Regioner