Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Rapportering av misstänkta biverkningar av läkemedel direkt från journalsystemet

Rapportering av misstänkta biverkningar av läkemedel direkt från journalsystemet

Föreläsare: Ebba Hallberg

Spår: Teknik

Rapportering av misstänkta biverkningar är viktig för att vi ska kunna öka kunskapen om de läkemedel som används. Det är sjukvårdens huvudmän som ansvarar för att organisera verksamheten så att sjukvårdspersonal får rätt förutsättningar för att rapportera, och därmed också bidra till säkrare läkemedelsanvändning.


För att underlätta rapporteringen har Läkemedelsverket i januari 2021 tagit fram e-tjänsten Nationell rapportering av misstänkta biverkningar av läkemedel (NMBL). E-tjänsten möjliggör för Läkemedelsverket att ta emot rapporter direkt från journaldatasystem. NMBL ger därmed möjlighet för vården att rapportera direkt från sina egna system. Det innebär att viss information kan hämtas automatiskt från journalsystemen, det minskar risken för felaktigheter och gör att rapporteringen går snabbare.


Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Nytta/effekt, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Föreläsare

Profilbild för Ebba Hallberg

Ebba Hallberg Föreläsare