Header image for Vitalis 2021
Profile image for Mognadsgrad AI inom offentlig sektor

Mognadsgrad AI inom offentlig sektor

Lecturer: Alexander Rosén

Track: Framtidens omsorg och vård

EY har tillsammans med Microsoft under året genomfört en studie kopplat till mognadsnivå avseende användningen av AI hos offentlig sektor i 12 deltagande länder, varav Sverige är ett. Totalt har över 200 organisationer inom offentlig förvaltning, hälso-och sjukvård samt transportsektorn varit del av studien, Bland de svenska deltagande återfinns organisationer såsom VGR, Karolinska Universitetssjukhuset, Vinnova mfl. 


Mer information rörande studien återfinns här: Den artificiella intelligensens roll i offentlig sektor | EY Sverige 


samt rapporten i sin helhet här: Artificiell intelligens i den offentliga sektorn: Sverige (microsoft.com)

Language

Svenska

Topic

Welfare Technology

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Researchers, Healthcare professionals

Keyword

Benefits/effects, Welfare development,, Innovation/research, Patient safety, Usability, Ethics

Lecturers

Profile image for Alexander Rosén

Alexander Rosén Lecturer

Senior Manager
EY

Alexander Rosén arbetar som Senior Manager på EY Technology Consulting.