Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Fyra år kvar– hur långt har vi kommit i strategin för genomförandet av Vision e-hälsa 2025?

Fyra år kvar– hur långt har vi kommit i strategin för genomförandet av Vision e-hälsa 2025?

Föreläsare: Annemieke Ålenius

Spår: Framtidens omsorg och vård

Vision e-hälsa har en tydlig målsättning för 2025. En strategi för genomförande är framtagen som innehåller olika insatser. Vid detta seminarium ges en överblick över hur arbetet framskrider avseende de fyra inriktningsmålen samt de tre grundförutsättningar beskrivna i Strategin. Inom vilka områden görs de största framstegen? Var finns de riktigt knepiga frågorna att ta itu med? Och var kan vi förväntas oss de största genombrotten under det närmsta året?

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Föreläsare

Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Föreläsare

Avdelningschef
E-hälsomyndigheten