Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Egenmonitorering möjliggör nya arbetssätt inom specialistmödravården

Egenmonitorering möjliggör nya arbetssätt inom specialistmödravården

Utställare: Telia Sverige AB

Spår: Egenmonitorering

Dagens digitala lösningar öppnar upp för nya arbetssätt inom mödravård. Den ökade tillgängligheten och möjligheten till mer personcentrerad vård där patienten kan ta en mer aktiv roll passar väl in mot patientgruppen och vårdteamets behov. Specialistmödravården inom Västra Götalandsregionen har startat upp digital egenmonitorering som en utökad möjlighet att kontinuerligt följa kvinnans hälsa under graviditeten. Här berättar de om det nya sättet att arbeta och vilka effekter man hoppas uppnå.

Språk

Svenska

Ämne

Vård på distans

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Användbarhet