Header image for Vitalis 2021
Profile image for Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter

Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter

Lecturer: Keng-Ling Wallin

Track: Informatik/semantik/standards

Socialstyrelsen ska stödja en standardiserad och enhetlig dokumentation kring cancerpatienter genom att identifierar ett antal generella nationella informationsmängder. Nationella informationsmängder (NIM) beskriva hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Grundstrukturen för NIM är nationella informationsstruktur samt Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank.

I denna presentation beskriver Socialstyrelsen ett antal NIM:ar som kan användas för standardisera dokumentationen inom cancervården.

Language

Svenska

Topic

Other, eHealth

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers, Organizational development, Technicians/IT/Developers, Students

Keyword

Benefits/effects, Patient centration, Documentation,, Usability

Lecturers

Profile image for Keng-Ling Wallin

Keng-Ling Wallin Lecturer

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen arbetar jag med förvaltning och användarstöd för den kliniska terminologin Snomed CT, och mer specifikt med standardisering av dokumentation huvudsakligen inom området patologi och även i andra specialiteter i cancervården.
Tidigare har jag forskat om cancerepidemiologi och om biologiska faktorer som ligger bakom cancerutveckling. Förutom cancerforskning har jag arbetat med kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik. Nu vill jag medverka till, utveckla och implementera strukturerad, enhetlig och entydig vårddokumentation för primär och sekundär användning av vårddata.