Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Tjänsten Webbformulär – vad är nyttan?

Tjänsten Webbformulär – vad är nyttan?

Föreläsare: Charlotte Stangvik, Maria Andersson De Vicente

Webbformulär är en fristående tjänst som gör det möjligt för vårdpersonal att boka och schemalägga digitala formulär till invånare. Svaren fyller invånaren i direkt hos behandlande vårdgivare eller hemifrån via 1177. Genom ombudstjänsten finns även möjlighet att fylla i formulär med hjälp av ett ombud via 1177.  

Invånares svar och skattningar överförs enkelt till vårdinformationssystemet och används av vårdpersonal som stöd för beslut och planering samt vid uppföljning och forskning. Webbformulärtjänsten eliminerar allt manuellt pappersarbete och medför en säkrare hantering av patientinformation.

 

Idag finns en formulärbank med cirka 100 medicinskt och kliniskt godkända formulär och nya formulär tillkommer regelbundet utifrån vårdgivarnas aktuella behov. Tack vare designverktyget kan förslag på nya formulär snabbt tas fram, pilotas och sjösättas.

 

Webbformulär används inom alla typer av vårdverksamhet: öppenvård, slutenvård, primärvård och psykiatri. Föreläsningen tar upp några aktuella exempel på formulär som används i vården idag och beskriver nyttan utifrån ett invånarperspektiv, ett vårdgivarperspektiv och ett forskarperspektiv.

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers, Organizational development, Researchers, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Documentation,, Patient safety, Usability

Föreläsare

Profilbild för Charlotte Stangvik

Charlotte Stangvik Föreläsare

Förvaltningsproduktledare
Södersjukhuset AB

Profilbild för Maria Andersson De Vicente

Maria Andersson De Vicente Föreläsare

Produktägare
Karolinska Universitetssjukhuset