Huvudbild för Vitalis 2021

Standardiserade vårdplaner och dokumentation med hjälp av ICF, ICNP och KVÅ- Så här gjorde Västerås stad

Föreläsare: Agica Reiser, Yvonne Eriksson

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Västerås stad har under 2019 bytt journalsystem för hälso- och sjukvården i kommunen. Som en del i ledningssystemet och för att kvalitetssäkra dokumentationen i patientjournalen har vi fört in standardiserad dokumentation och vårdplaner som bygger på de nationella standardspråk/fackspråk ICF, ICNP och KVÅ. Vi visar 

• Hur vi tänkte och hur vi har gått till väga 

• Hur vi implementerade dem i verksamheten 

• Vilka hinder vi mötte på vägen och lösningar 

• Hur vi följer upp

 

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Föreläsare

Agica Reiser Föreläsare

Systemförvaltare
Västerås stad

Yvonne Eriksson Föreläsare

Systemförvaltare
Västerås stad