Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Fokus sekundärprevention: individanpassad fysisk aktivitet inom primärvården

Fokus sekundärprevention: individanpassad fysisk aktivitet inom primärvården

Föreläsare: Jesper Aasa, Petter Aasa

Spår: Rehabilitering

Kan man med individanpassad fysisk aktivitet bidra till en förbättrad sekundärprevention inom Primärvården?


Det är välkänt att rätt dos av fysisk aktivitet är hälsosamt. Likaså är det att fysisk aktivitet är viktigt ur ett hälsoperspektiv för individer med kroniska sjukdomar. Hur gör man då i praktiken för att kunna individanpassa och erbjuda rätt dos av fysisk aktivitet för individer med kroniska sjukdomar, som i sin tur har en varierande funktionsförmåga, ev. smärta/besvär och skiftande dagsform? I vår föreläsning kommer vi att prata om vad som är viktigt ur ett användarperspektiv, vård-perspektiv och samhällsperspektiv för att tillhandahålla lättillgänglig individanpassad fysisk aktivitet med fokus på förbättrad sekundärprevention inom primärvården.


Några av de viktiga punkterna vi pratar om i föreläsningen:


  • Hur anpassar man fysisk aktivitet för individer med flera olika sjukdomar, nedsatt funktionsförmåga, smärta/besvär, egen målsättning och varierande dagsform? 

  • Hur kan man underlätta för vårdpersonal att erbjuda individanpassad fysisk aktivitet för patienterna? 

  • Hur kan ett ökat fokus på sekundärprevention inom primärvården påverka den Svenska hälso- och sjukvården och samhället som stort? 


Välkommen till vår föreläsning!


Språk

Svenska

Ämne

Hälsotjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Personcentrering, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Jesper Aasa

Jesper Aasa Föreläsare

VD/CEO - Vitala
Aasa Health AB

- AT läkare på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje
- En av grundarna och VD på Vitala

Jag brinner för att förbättra prevention och sekundärprevention i vården.

Tillsammans med min bror Petter Aasa har vi startat appen Vitala som hjälper alla oavsett funktionsförmåga, sjukdomar och smärtbesvär med medicinsk träning.

Profilbild för Petter Aasa

Petter Aasa Föreläsare

Co-Founder COO
Vitala

Co-Founder och COO på health-tech företaget Vitala.