Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vi kan öka de äldres trygghet och minska känslan av ensamhet

Vi kan öka de äldres trygghet och minska känslan av ensamhet

Föreläsare: Johan Lindström

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Presentationsfilm ej uppladdad

Förändringen blir något helt annat än de öar av enskilda digitala lösningar som finns för närvarande, som vare sig kan samverka med varandra eller med journalsystemen.

–  De digitala produkter som kommit genom åren har varit till en viss nytta, men det stora genombrottet har dröjt. Visst, leverantörer har kommit och sålt in digitala produkter, och då har vi förändrat våra arbetssätt i takt med det. Helt bakvänt, om man tänker efter. Arbetssätten ska ju anpassas efter de äldre och deras situation och behov, inte efter vilka produkter som dyker upp


Så bygger Eskilstuna kommun framtidens äldreomsorg

* Medicinrobot. Ser till att de äldre får rätt dos medicin vid rätt tidpunkt. Registrerar när medicinen har tagits, och slår larm annars. Medicinen behöver fyllas på först efter 1-2 veckor.

* Smart teknik för att med hjälp av kameror och sensorer. Kan snabbt slå larm om något inte verkar stå rätt till. Exempelvis om en äldre går på toaletten och dröjer sig kvar alarmerande länge. Eller glömmer bort att äta. (Under utveckling)

 * Appva digital medicinsignering. Möjliggör digital signering av att personal överlämnat läkemedel till brukaren. Det skapar både ett effektivare arbetssätt då detta tidigare förts på papper och har sammanställts manuellt av sjuksköterskor. Det höjer dessutom kvaliteten på rapporteringen där vi ser färre avvikelser vad gäller medicindelning.


Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Johan Lindström

Johan Lindström Föreläsare

Förvaltningschef
Eskilstuna kommun

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen på Eskilstuna kommun