Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Samlat stöd från nationell nivå till socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Samlat stöd från nationell nivå till socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Föreläsare: Agneta Aldor, Åsa Zetterström Klintsjö

Spår: Införande

Det är många myndigheter och organisationer som bidrar med olika typer av stöd för att hjälpa kommuner och regioner i sitt verksamhetsutvecklingsarbete med stöd av digitalisering, men det är svårt att hitta rätt bland alla webbsidor. Därför har E-hälsomyndigheten kartlagt olika stöd från olika myndigheter och organisationer på nationell nivå och sammanställt materialet på en och samma plats. I denna föreläsning presenteras sammanställningen ur olika vinklar, såsom målgrupp, huvudman, område och koppling till insatsområdena i Vision är‑hälsa 2025.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Föreläsare

Profilbild för Agneta Aldor

Agneta Aldor Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.

Profilbild för Åsa Zetterström Klintsjö

Åsa Zetterström Klintsjö Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Åsa Zetterström Klingsjö är socionom med bakgrund inom socialtjänst och statlig sektor som utredare. Under de senaste åren har Åsa varit involverad i regeringsuppdraget ”Nationellt stöd till kommunerna vid införande av digital teknik” samt i E-hälsomyndighetens arbete med samordnat stöd till socialtjänsten.