Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Life Science och e-hälsa

Life Science och e-hälsa

Föreläsare: Anna Sandström, Jenni Nordborg, Michel Silvestri

Spår: Framtidens omsorg och vård

E-hälsomyndigheten driftar datatjänster, bedriver egna aktiviteter av annat slag samt medverkar i ett stort antal sammanhang, vilket sammantaget utgör beröringspunkter med de flesta av målsättningarna i den svenska Life science-strategin. I sitt regeringsuppdrag har E-hälsomyndigheten en löpande dialog och samverkan med bl a Arbetsgruppen för Hälsodata som lyder under regeringens Samverkansprogram för Life science och hälsa, samt med regeringens Life science-kontor. Vid denna presentation redogörs för senaste nytt i dessa insatser och aktiviteter.

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande)

Nyckelord

Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Föreläsare

Anna Sandström Föreläsare

Regeringens samverkansgrupp

Jenni Nordborg Föreläsare

Regeringens life-science samordnare
Regeringskansliet

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndigheten, medicine doktor inom immunbiologi/virologi, med bakgrund från Karolinska Institutet och LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland, leder några av myndighetens insatser i EU-konsortier för hälsodata över landsgränser.