Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Origo - en uppdatering

Origo - en uppdatering

Föreläsare: Fredrik Öberg

Spår: Datadriven vård och omsorgsförbättring

Origoprogrammet utvecklar en programvara (Origonoden) som, i ett nätverk med andra origonoder, syftar till att frigöra hälsodata från olika källor (journalsystem, hälsoappar, etc) och olika aktörer (offentliga, privata, individen själv), och göra dessa data samlat tillgängliga för klinik och forskning. Nätverket är potentiellt globalt, mellan alla typer av aktörer i olika länder och över olika språkbarriärer.

Behovet av en sådan lösning är aktualiserat i och med covid-19 där det tidigt fanns stora mängder data, lagrade i olika journalsystem och hälsoappar mm, men där det ändå var svårt eller omöjligt att använda alla dessa data för att snabbt skapa ny kunskap. Traditionella metoder för vetenskapliga studier, anpassade för att besvara en liten väl avgränsad frågeställning, levererade inte tillräckligt snabba resultat för att hjälpa oss ta hand om patienterna på bästa sätt. Till nästa pandemi duger inte detta längre. Vi behöver kunna arbeta mycket snabbare för att omvandla alla registrerade data till kunskap. Och detta måste kunna ske utan att äventyra individens krav på integritet och kontroll av hur och till vad data används, och inom gällande lagstiftning, t ex GDPR. Origoplattformen - det globala nätverket av origonoder - är ett svar på detta behov.

Under 2020-2021 etablerades ett samarbete mellan Origoprogrammet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där vi arbetar tvärvetenskapligt med såväl de tekniska aspekterna av plattformen som med planeringen av den icke vinstdrivande organisation för drift och förvaltning som kommer att krävas. Seminariet ger en uppdatering av var vi står idag och hur vi ser på vägen framåt mot en fullt implementerad lösning.

Språk

Svenska

Ämne

Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Avancerad

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Personcentrering, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Öberg

Fredrik Öberg Föreläsare

Origo

Biträdande överläkare, anestesi och intensivvård, Karolinska Solna