Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för På väg mot en europeisk hälsounion – vad innebär det för e-hälsa?

På väg mot en europeisk hälsounion – vad innebär det för e-hälsa?

Föreläsare: Annemieke Ålenius

Spår: EU

EU kraftsamlar för en digital tidsålder. I början på 2020 fastställdes en digital strategi för EU. I denna strategi ingår en strategi för användning av data samt en vitbok för AI. I Kommissionens dokument från november 2020 föreslås att mer data behöver göras tillgängligt för forskning och som underlag för politiska beslut, att olika europeiska institutioner som ECDC och EMA ska ges större uppdrag vad gäller insamling och analys av data. För allt detta krävs stora satsning på interoperabilitet samt skapandet av strukturer för informationsutbytet. I detta föredrag berättar Sveriges representanter i EU:s eHealth Network om såväl det pågående som planerade arbetet samt Sveriges roll i detta.  

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande)

Nyckelord

Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Föreläsare

Profilbild för Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Föreläsare

Avdelningschef
E-hälsomyndigheten